Avize de existență a cazului de forță majoră

Avize de existență a cazului de forță majoră

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș este abilitată in temeiul juridic al dispozițiilor legale speciale instituite de Cap. 2, art. 4, lit. j) din Legea nr. 335/2007 - Legea Camerelor de Comerț din România să emită, la cerere, pe baza unor acte temeinic justificate, avize de existență a cazului de forță majoră

Forța majoră semnifică acel eveniment exterior, independent de voința vreunei persoane implicată in raportul juridic, intervenit după nașterea obligației, imprevizibil și insurmontabil, care face imposibilă executarea obligației și care înlătură raspunderea debitorului față de creditor. Trebuie precizat, încă de la inceput, că forța majoră nu trebuie expres prevazută pentru a putea fi invocată într-un raport juridic.

Printre evenimentele generatoare de forță majoră enumerăm, cu titlu de exemplu, fără însă a ne limita, următoarele: calamități naturale, fenomene meteorologice extreme, inundații, secetă, grindină, ninsori abundente, grevă, revoltă, stare de necesitate, embargou, epidemii.

Apariția unui caz de forță majoră și, deci, posibilitatea invocării sale produce două efecte semnificative, general acceptate:

–efectul cel mai vizibil: al exonerării de raspundere, al inlăturării (temporare) a răspunderii subiectului care avea o obligație, o datorie și care nu a putut fi realizată sau a fost realizată intârziat, ca urmare a cazului de forță majoră;

–efectul suspendării raportului juridic afectat, deci și al obligației care a fost intârziată sau zădărnicită de evenimentul extraordinar care semnifică forța majoră.

Documentele necesare emiterii Avizului de Forță Majoră:

 - Cerere de eliberare a avizului de forță majoră (detalii formular) cu descrierea faptică și detaliată a evenimentului, a consecințelor evenimentului asupra relației contractuale și argumentele juridice care atestă legatura de cauzalitate între evenimentul de forță majoră invocat și imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate față de partenerul contractual.

- Copie contract cu partenerul afectat de neindeplinirea obligațiilor contractuale, de către solicitant, in care este prevazută clauza de forță majoră;

- Documente / Adrese emise de autorități locale sau naționale, din care sa reiasă producerea și inregistrarea situației / evenimentului de forță majoră: Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Primării, Administrație Națională de Meteorologie etc (in funcție de forța majoră reclamată);

-Documente / Adrese care să conțină prezentarea situației de forță majoră, intervalul de producere și efecte;

- Planșe fotografice / inregistrări privind efectele situației / evenimentului.

- Notificare adresată partenerului contractual privind activarea clauzei de forță majoră

- Declarație pe propria raspundere a reprezentantului legal privind veridicitatea informațiilor furnizate.

Pe baza acestor documente, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș emite AVIZUL de existență a cazului de forță majoră.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș are competența exclusivă de a aviza cazurile de forță majoră petrecute pe raza județului Argeș.

Aceseza link pentru formularul de - Cerere forta majora

 Membrii CCIA Argeș beneficiază de REDUCERE pentru acest serviciu!

Tarife:

200 euro + TVA – pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi

300 euro + TVA – pentru întreprinderi mijlocii

500 euro+ TVA – pentru întreprinderi mari și foarte mari

Accesați acest serviciu

CCIA Argeș, B-dul Republicii,  nr. 63, et.1

Tel: 0248 219 200, 0731 031 056

E-mail: gratiela.branescu@cciarges.ro

TOP