Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeş

ARBITRAJ SAU INSTANȚĂ DE JUDECATĂ PENTRU REZOLVAREA LITIGIILOR DE AFACERI?

Motto:
„Cel mai sacru dintre toate tribunalele trebuie să fie acela pe care părțile și-l vor fi creat ele însele și pe care îl vor fi ales prin bună înțelegere”. (Platon)
a) Despre arbitrajul instituționalizat organizat de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș
- Este o alternativă viabilă, suplă și evoluată  la un sistem de justiție statală supraîncărcat și excesiv de formalist.
- Oferă o judecată mai apropiată de spiritul și cerințele relațiilor de afaceri.
- Nu este un concurent al justiției statale și nu aduce atingere domeniului acesteia.
- Prin avantajele sale răspunde nevoilor speciale care diferențiază litigiile economice   de cele de drept comun.
- Istoria de peste 20 de ani a Curții de Arbitraj  de pe lângă C.C.I. A. Argeș dovedește că, în proporție de peste 97%, soluțiile pronunțate de tribunalele arbitrale au fost confirmate de instanțele de control judiciar, inclusiv de Inalta Curte de Casație și Justiție.
- Conducerea este asigurată de Colegiul Curții de Arbitraj, format din:
- Av. Cerbureanu Sevastița - Președintele Curții;
- Prof. univ. dr. av. Chelaru Eugen, coordonator al Comisiei de procedură și regulamente;
- Av. Vișinescu Sorin, coordonator al Comisiei profesionale și de arbitri;
- Av.  Postelnicescu Alin, coordonator al Comisiei pentru activitate organizatorică și relații cu mediul de afaceri;
- Av. Cătăniciu Radu, coordonator al Comisiei pentru activitate științifică și relații internaționale.

b)    Avantajele  judecării  litigiilor prin arbitraj:
- libertatea părților – părțile sunt libere (spre deosebire de procedura la instanțele statale):
- să aleagă sau nu această cale;
- să stabilească singure regulile și procedura aplicabile ori să opteze pentru aplicarea regulilor Curții de Arbitraj instituționalizat de pe lângă CCIA;
- să-și aleagă ele însele arbitrii - judecători, dintre specialiștii independenți și imparțiali, cu înaltă probitate și reputație în domeniul care face obiectul litigiului, ceea ce sporește încrederea părților și garanția competenței celor care judecă litigiul; tribunalul arbitral se compune fie din cei doi arbitri desemnați de reclamant și de pârât, la care se alătură un supraarbitru desemnat de aceștia, fie dintr-un singur arbitru, desemnat de ambele părți;
- să se înțeleagă asupra modului de suportare a cheltuielilor arbitrajului;
- să stabilească locul arbitrajului etc.
- durata scurtă în care se soluționează  litigiile, cu costuri rezonabile – maxim 6 luni în arbitrajul intern și maxim 12 luni în arbitrajul internațional –  ceea ce face să nu scadă valoarea obiectului cererii de arbitrare ori să apară riscul declarării insolvenței pârâtului în timpul procesului;
- confidențialitatea
- la dezbaterea litigiului participă numai părțile și reprezentanții lor;
- sentința nu se pronunță în ședință publică și se aduce doar la cunoștința părților implicate;
- se asigură păstrarea secretului comercial,  se evită publicitatea și transparența excesivă, conservându-se astfel reputația părților aflate în conflict.
- obligativitatea hotărârii -  hotărârea Curții de Arbitraj este definitivă și obligatorie pentru părți; ea se execută de bunăvoie, iar în caz contrar se execută silit; sentința arbitrală produce aceleași efecte și se execută ca și o hotărâre judecătorească.
- judecata în echitate (beneficiile și pierderile se suportă echitabil de ambele părți care s-au înțeles în acest sens) și posibilitatea permanentă a soluționării pe cale amiabilă a diferendului -  părțile pot cere ca judecata litigiului să se facă în echitate, astfel  se oferă posibilitatea de menținere nealterată a relațiilor de parteneriat instituite între ele.
c) Cum ajunge un litigiu să fie judecat la Curtea de Arbitraj și nu în instanțele statale?
Pentru a avea beneficiile procedurii de judecată arbitrală este suficient să se includă în contracte o clauză arbitrală de forma:
„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia.”
Recomandăm profesioniștilor (avocați, consilieri juridici, oameni de afaceri etc) să depășească  rutina de a sesiza  numai instanțele de judecată în caz de litigiu și să se adreseze arbitrajului,  ca expresie a educației și a încrederii într-o procedura legitimată legal întocmai ca aceea judiciară.

TOP