De ce să devin membru?

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș este bazată pe asocierea voluntară a membrilor săi și reprezintă interesele comunității de afaceri locale față de autoritățile și organismele din țară și străinătate. Deși face parte din Sistemul Cameral Național, compus din 42 de camere județene, condus de CCIR, CCIA Argeș, ca și celelalte camere, dispune de autonomie totală de acțiune în zona sa de cuprindere (județ) pentru dezvoltarea economiei și a activității antreprenoriale, fiind subordonată numai Adunării Generale a membrilor săi. Membri Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș sunt, în înțelesul statutului Camerei, comercianți (persoane fizice autorizate să exercite acte de comerț în condițiile legii, individual sau in asociații familiale, societățile comerciale, regiile autonome, organizațiile cooperatiste, societățile cooperative, precum și orice alte entități juridice definite ca atare prin lege; se asimilează acestora filialele, sucursalele, reprezentanțele, birourile, agențiile unor societăți comerciale și altele asemenea, cu sau fără personalitate juridica) și necomercianți (liber profesioniștii, asociațiile și fundațiile cu preocupări în domeniul economic).

10 MOTIVE PENTRU A DEVENI MEMBRU AL CAMEREI DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ ARGEȘ

  • 1. Reprezentarea și susținerea intereselor societăților comerciale;
  • 2. Apartenența la o organizație de prestigiu la nivel internațional;
  • 3. Apartenența la o rețea mondială de peste 10.000 de camere de comerț;
  • 4. Reduceri substanțiale la toate produsele și serviciile oferite de Cameră;
  • 5. Acces rapid la informații și consultanță de afaceri;
  • 6. Acces rapid la informații privind Integrarea Europeană;
  • 7. Stabilirea de contacte de afaceri în țara și în străinătate;
  • 8. Acces la evenimente de afaceri locale, naționale și internaționale;
  • 9. O garanție a seriozității, competenței și credibilității;
  • 10. Pregătire și perfecționare profesională în afaceri.

Pentru detalii vă puteți adresa Departamentului Relații cu Membri:

Doamna Grațiela Brănescu

Adresa: Bdul Republicii, nr.63

Telefon: 0731 031 056

e-mail: gratiela.branescu@cciarges.ro

TOP