Despre Mediere

În conformitate cu Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.

Misiunea principală a mediatorului este de a sprijini părţile să ajungă la un acord reciproc convenabil, eficient şi durabil.

Mediatorul nu este un concurent al avocatului! Așa cum nu sunt nici judecătorul, executorul judecătoresc sau expertul tehnic.

Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces in faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Prin Legea nr. 115/2012, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 462 din data de 9 iulie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, se introduce un capitol nou referitor la medierea în cazul unui litigiu aflat pe rolul instanțelor de judecată.

Astfel, în litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluționare a conflictelor, părțile sau partea interesată, după caz, sunt ținute să facă dovada că au participat la ședința de informare cu privire la avantajele medierii, în materiile : - protecția consumatorilor, - în materia dreptului familiei, - în domeniul litigiilor privind posesia, grănițuirea, strămutarea de hotare, precum și în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate, -în domeniulrăspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, - în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă;- în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei; - în cazul infracțiunilor pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Informarea cu privire la mediere devine obligatorie în aceste cazuri, iar mediatorul care realizează informarea cu privire la alternativa medierii va elibera un proces-verbal referitor la îndeplinirea acestei etape. Ședința de informare este gratuită.

Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.

Medierea implică costuri semnificativ reduse faţă de o procedură judiciară. Se evită cheltuielile de judecată, respectiv taxele judiciare de timbru, onorariile experţilor etc. Mai mult, dacă pe parcursul unui proces civil, părţile ajung la o înţelegere pe calea medierii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru învestirea acesteia.

-e ieftina, mult mai ieftina decat avocatul
-e rapida, totul se poate rezolva pe loc
-nu te expune, totul e secret
-e la moda peste tot in lume
-rezultatele sunt grozave
-esti propriul tau avocat
-e legala, instanta o recomanda
-exista mediatori oriunde in tara
-se poate programa oricand, nu decide altcineva cand are loc
-judecatorul e obligat sa dea o hotarare in care intelegerea de la mediere se trece in hotararea judecatoreasca
-mediatorul te asculta, poti spune tot ce ai de spus
-poti vorbi fara teama de a spune ceva ce poate fii folosit impotriva ta

- partile vin la mediere doar daca doresc acest lucru. Pot renunta la mediere în orice moment.

- programarile pot fi facute atât dupa-amiaza (luni - vineri), cât si în cursul diminetii (sâmbata).

- in timpul medierii, partile se concentreaza pentru a ajunge singure la o întelegere.

- procedura de mediere se desfasoara în conditii de respect reciproc. Mediatorul ajuta partile sa îsi pastreze si sa îsi continue relatiile bune din trecut.

Mediatorii pot solutiona rapid orice litigiu de FOND FUNCIAR.

Se pot media litigiile din drept comercial, civil, dreptul familiei, penal, conflictele din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.

TOP