Înființări firme

Liliana Dobrin - consilier juridic - 0731 031 061; 0348 402 624

 

Infiintarea unei firme reprezinta primul pas in dezvoltarea unei afaceri. In functie de domeniul de activitate si de valoarea investitiei financiare, se alege forma juridica de organizare a activitatii economice.

Exista mai multe forme juridice, de la cele mai simple, Persoana fizica autorizata (PFA), Intreprindere individuala (II), Intreprindere familiala (IF), la cele mai complexe, Societate cu raspundere limitata (SRL), Societate pe actiuni (SA). Accesul la activitatea economica, procedura de inregistrare si de autorizare a functionarii si regimul juridic al persoanelor fizice autorizate (PFA), intreprinderilor individuale (II) si intreprinderilor familiale (IF) sunt reglementate de OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

Activitatile economice pot fi desfasurate in toate domeniile, meseriile, ocupatiile sau profesiile pe care legea nu le interzice in mod expres pentru libera initiativa. In vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale.

 

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (PFA)
Persoana fizica autorizata (PFA) se infiinteaza de o singura persoana care desfasoara activitati economice in mod independent fara a avea posibilitatea de a angaja terte persoane cu contract de munca.
CONSULTANTA PRIMARA

 • Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;
 • Stabilirea sediului social si a sediilor secundare, daca este cazul;
 • Stabilirea documentelor care sa ateste pregatirea profesionala sau, dup caz, experienta profesionala.

SERVICII oferite:

 1. redactare contract de comodat, contract de inchiriere pentru sediul social si/sau sedii secundare;
 2. pregatirea documentatiei pentru inregistrarea in registrul comertului si autorizarea firmei: completare cerere de inregistrare, completare declaratie privind autorizarea activitatii, indrumare pentru completarea formularului privind inregistrarea fiscala;
 3. depunerea documentatiei la Oficiul Registrului Comertului si obtinerea codului unic de inregistrare si a certificatelor constatatoare de autorizare a activitatii.

 

SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA (SRL)
Societatea cu raspundere limitata (SRL) este acea societate constituita unul sau mai multi asociati, persoane fizice sau juridice, (maxim 50) ale carei obligatiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris. Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei.
 
CONSULTANTA PRIMARA

 • Alegerea, verificarea disponibilitatii si rezervarea denumirii;
 • Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;
 • Stabilirea sediului social si a sediilor secundare, daca este cazul;
 • Stabilirea capitalului social si a participarii asociatilor;
 • Stabilirea modului in care se realizeaza controlul societatii;
 • Stabilirea administratorilor, cu precizarea limitelor de competenta si reprezentare.

SERVICII oferite:

 1. obtinerea rezervarii denumirii firmei;
 2. redactare act constitutiv;
 3. redactare declaratii pe proprie raspundere, pentru asociati/administratori;
 4. redactare contract de comodat, contract de inchiriere;
 5. redactare contract de administrare;
 6. dare de data certa;
 7. pregatirea documentatiei pentru inregistrarea in registrul comertului si autorizarea firmei: completare cerere de inregistrare, completare declaratie privind autorizarea activitatii, indrumare pentru completarea formularului privind inregistrarea fiscala;
 8. depunerea documentatiei la Oficiul Registrului Comertului si obtinerea codului unic de inregistrare si a certificatelor constatatoare de autorizare a activitatii.
SOCIETATE PE ACTIUNI (SA)
Societatea comerciala pe actiuni (SA) este acea societate constituita de cel putin 2 actionari, persoane fizice sau juridice, obligatiile sociale fiind garantate cu patrimoniul social, actionarii raspunzand numai in limita capitalului subscris. Capitalul social al societatii pe actiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei.
CONSULTANTA PRIMARA

 • Alegerea, verificarea disponibilitatii si rezervarea denumirii;
 • Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;
 • Stabilirea sediului social si a sediilor secundare, daca este cazul;
 • Stabilirea capitalului social si a participarii actionarilor la constituirea acestuia;
 • Stabilirea sistemului de administrare, cu precizarea limitelor de competenta si reprezentare;
 • Stabilirea modului in care se realizeaza controlul societatii, cu precizarea cenzorilor sau auditorului;
 • Stabilirea conditiilor de cvorum pentru adunarea generala a actionarilor.

SERVICII oferite:

 1. obtinerea rezervarii denumirii firmei;
 2. redactare act constitutiv;
 3. redactare declaratii pe proprie raspundere, pentru actionari, administratori, cenzori;
 4. redactare contract de comodat, contract de inchiriere;
 5. redactare contract de mandat;
 6. dare de data certa;
 7. pregatirea documentatiei pentru inregistrarea in registrul comertului si autorizarea firmei: completare cerere de inregistrare, completare declaratie privind autorizarea activitatii, indrumare pentru completarea formularului privind inregistrarea fiscala;
 8. depunerea documentatiei la Oficiul Registrului Comertului si obtinerea codului unic de inregistrare si a certificatelor constatatoare de autorizare a activitatii.
TOP