Modificari acte de firmă

Liliana Dobrin - consilier juridic - 0731 031 061; 0348 402 624

In actele constitutive ale firmei pot interveni modificari impuse de conditiile de desfasurare a activitatii si de modificarile legislative. Orice modificare adusa actului constitutiv trebuie inregistrata obligatoriu in registrul comertului. Actul constitutiv poate fi modificat prin hotarare a adunarii generale ori a Consiliului de administratie, respectiv directoratului, adoptata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, sau prin hotararea instantei judecatoresti.

MODIFICARE DENUMIRE FIRMA

SERVICII oferite:

 1. obtinerea rezervarii denumirii firmei;
 2. redactare hotarare adunare generala a asociatilor/actionarilor;
 3. redactare act constitutiv;
 4. dare de data certa;
 5. pregatirea documentatiei pentru inregistrarea in registrul comertului: completare cerere de inregistrare, completare declaratie privind autorizarea activitatii;
 6. depunerea documentatiei la Oficiul Registrului Comertului si obtinerea certificatului de inregistrare si a certificatelor constatatoare de autorizare a activitatii, actualizate.
MODIFICARE FORMA JURIDICA

SERVICII oferite:

 1. redactare hotarare adunare generala a asociatilor/actionarilor;
 2. redactare act constitutiv;
 3. dare de data certa;
 4. pregatirea documentatiei pentru inregistrarea in registrul comertului: completare cerere de inregistrare, completare declaratie privind autorizarea activitatii;
 5. depunerea documentatiei la Oficiul Registrului Comertului si obtinerea certificatului de inregistrare si a certificatelor constatatoare de autorizare a activitatii, actualizate.
SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIAL

SERVICII oferite:

 1. redactare hotarare adunare generala a asociatilor/actionarilor;
 2. redactare act constitutiv;
 3. redactare contract de comodat, contract de inchiriere;
 4. dare de data certa;
 5. verificarea si rezervarea denumirii firmei si verificarea noului sediu social, in cazul in care schimbarea sediului se face in alt judet;
 6. pregatirea documentatiei pentru inregistrarea in registrul comertului: completare cerere de inregistrare, completare declaratie privind autorizarea activitatii;
 7. depunerea documentatiei la Oficiul Registrului Comertului si obtinerea certificatului de inregistrare si a certificatelor constatatoare de autorizare a activitatii, actualizate.
MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE

SERVICII oferite:

 1. codificarea obiectului de activitate;
 2. redactare hotarare adunare generala a asociatilor/actionarilor;
 3. redactare act constitutiv;
 4. dare de data certa;
 5. pregatirea documentatiei pentru inregistrarea in registrul comertului: completare cerere de inregistrare, completare declaratie privind autorizarea activitatii;
 6. depunerea documentatiei la Oficiul Registrului Comertului si obtinerea certificatului de inregistrare, in cazul schimbarii obiectului principal de activitate, si a certificatelor constatatoare de autorizare a activitatii.
CESIUNE PARTI SOCIALE/ACTIUNI

SERVICII oferite:

 1. redactare act constitutiv actualizat;
 2. redactare declaratie asociati/actionari;
 3. dare de data certa;
 4. pregatirea documentatiei pentru inregistrarea in registrul comertului: completare cerere de inregistrare;
 5. depunerea documentatiei la Oficiul Registrului Comertului si obtinerea certificatului de inscriere de mentiuni.
NUMIRE/REVOCARE ADMINISTRATOR

SERVICII oferite:

 1. redactare hotarare adunare generala a asociatilor/actionarilor;
 2. redactare act constitutiv actualizat, in cazul societatilor cu raspundere limitata;
 3. redactare declaratie asociati/actionari;
 4. dare de data certa;
 5. pregatirea documentatiei pentru inregistrarea in registrul comertului: completare cerere de inregistrare;
 6. depunerea documentatiei la Oficiul Registrului Comertului si obtinerea certificatului de inscriere de mentiuni.
NUMIRE/REVOCARE CENZORI, AUDITORI

SERVICII oferite:

 1. redactare hotarare adunare generala a asociatilor/actionarilor;
 2. redactare declaratie cenzori/auditori;
 3. redactare act constitutiv actualizat, in cazul societatilor cu raspundere limitata;
 4. dare de data certa;
 5. pregatirea documentatiei pentru inregistrarea in registrul comertului: completare cerere de inregistrare;
 6. depunerea documentatiei la Oficiul Registrului Comertului si obtinerea certificatului de inscriere de mentiuni.
MAJORARE/REDUCERE CAPITAL SOCIAL

SERVICII oferite:

 1. redactare hotarare adunare generala a asociatilor/actionarilor;
 2. redactare act constitutiv actualizat;
 3. dare de data certa;
 4. pregatirea documentatiei pentru inregistrarea in registrul comertului: completare cerere de inregistrare;
 5. depunerea documentatiei la Oficiul Registrului Comertului si obtinerea certificatului de inscriere de mentiuni.
INFIINTARE/DESFIINTARE SEDIU SECUNDAR

SERVICII oferite:

 1. redactare hotarare adunare generala a asociatilor/actionarilor;
 2. pregatirea documentatiei pentru inregistrarea in registrul comertului: completare cerere de inregistrare,completare declaratie privind autorizarea activitatii;
 3. depunerea documentatiei la Oficiul Registrului Comertului, obtinerea certificatului de inscriere de mentiuni si a certificatului de autorizare a activitatii.
TOP