Servicii oferite membrilor

01
1. Certificăm apartenenţa dumneavoastră la acest grup! În baza adeverinţei de membru al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș puteţi beneficia de multe servicii anuale gratuite, puteţi obţine discount-uri însemnate la serviciile achiziţionate cât şi la expoziţiile organizate de camerele de comerţ din ţară.
02
2. Certificăm originea produselor exportate de firma dumneavoastră! Prin legea 335/2007, modificată şi completată, camerele de comerţ sunt abilitate să emită certificate de origine a mărfurilor. Pentru exportul dumneavoastră, aveţi nevoie de acest certificat, care probează originea românească a mărfurilor. în baza lui se va beneficia de reduceri/scutiri de taxă vamală sau, după caz, datorită acestuia se va permite importul în ţara de destinaţie.
03
3. Certificăm cazurile de forţă majoră! Prin legea 335 /2007, modificată şi completată, camerele de comerţ sunt singurele abilitate să elibereze certificate de forţă majoră. Dacă, datorită unor speţe, care conform legii pot fi considerate forţă majoră, nu v-aţi onorat obligaţiile din contract, specialiştii noştri, în baza unor documente justificative, pot elibera acest certificat care vă va exonera de răspunderea contractuală în acest caz.
04
4. Fiți pe listă și fiți văzuți! Lista-director a firmelor membre este afişată pe pagina web a Camereide Comerț, Industrie și Agricultură Argeș. Această listă poate include denumirea firmei dumneavoastră şi un link la site-ul firmei dumneavoastră. Acest director de firme on-line primeşte un număr însemnat de vizite/an.
05
5. Promovaţi-vă gratuit!  Profitați de posibilitatea de a vă promova la sediul CCIA Argeș prin pliantele, broșurile și ofertele firmei dvs. Acesta este un serviciu exclusiv pentru membrii Camerei.
06
6. Primiți gratuit newsletter-ul Camerei, editat periodic - o scrisoare de ştiri pe e-mail despre evenimente economice şi oportunităţi de afaceri.
07
7. Fiți îndrumat gratuit!  întrebaţi specialiştii Camerei despre orice problemă legată de afacerea dumneavoastră şi vi se va da direcţia cea bună. Dacă nu ştim, vă vom îndruma spre persoana sau organizaţia care ştie! Întotdeauna vom avea timp pentru a vă răspunde la telefon, e-mail sau pentru a vă întâlni în sediile noastre primitoare!
08
8. Prezentați județul Argeș partenerilor de afaceri străini! Camera dispune de foarte multe informaţii despre judeţ şi are diverse prezentări pregătite în limbile engleză, franceză, italiană. Solicitaţi aceste prezentări sau vizitaţi-ne împreună cu partenerii dumneavoastră şi le vom vorbi despre economia judeţului nostru. Vom fi un garant de încredere pentru afacerea dumneavoastră.
09
9.Solicitați Camerei ajutorul pentru dezvoltarea relaţiilor parteneriale cu alte firme. Cunoaştem firmele din judeţ, am dezvoltat un parteneriat cu toate instituţiile Statului şi suntem conectaţi la mediul de afaceri european prin intermediul Enterprise Europe Network. Furnizorii şi clienţii dumneavoastră viitori sunt deja în baza noastră de date! Solicitaţi liste cu potenţiali furnizori sau clienţi! Suntem în reţea cu 600 de centre de sprijin a afacerilor din Europa şi cu peste 300 de camere de comerţ din lume! Puteţi afla ultimele trenduri în materie de tehnologie şi care sunt ultimele noutăţi în domeniul dumneavoastră de activitate! Organizăm periodic întâlniri cu firme din ţară şi din străinătate la care invităm membrii şi alte firme. Furnizorii şi /sau clienţii dumneavoastră pot fi printre aceştia. Veniţi să îi întâlniţi!
10
10. Dezbateți cu specialiștii ceea ce vă preocupă! Participaţi la mesele rotunde organizate de noi pe diferite tematici: legislaţia muncii, fiscalitate, contracte comerciale, etc. şi veţi afla opinii autorizate asupra problemelor cu careva confruntaţi. Solicitaţi organizarea de mese rotunde pe domeniul dumneavoastră de interes! Am semnat acorduri de parteneriat cu conducerile Prefecturii şi ale administraţiei publice locale pentru a disemina cu prioritate informaţii membrilor camerei şi mediului economic din judeţ şi pentru organizarea de seminarii de interes.
11
11. Participați gratuit la întâlnirile cu reprezentanții autorităților și propuneți îmbunătățirea legislației pe domeniul dumneavoastră.  Periodic, Camera organizează întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, regionale şi centrale. La multe din aceste întâlniri au participat Preşedintele ţării, prim-miniştri, miniştri, parlamentari şi alţi reprezentanţi ai structurilor guvernamentale. De asemenea, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai diverselor organizaţii economice şi de afaceri din Europa şi din întreaga lume, precum şi întâlniri cu ambasadori străini sau ataşaţi economici ai ambasadelor străine de la Bucureşti.
12
12. Consultanţă de afaceri. Consultanţă privind iniţierea şi funcţionarea firmei (orice formă juridică). Consultanţă privind înfiinţarea şi funcţionarea clusterelor.
13
13. Doriți lansarea unui produs sau serviciu nou, deschiderea unui magazin sau a unei secţii noi de producţie? Veniţi la noi!  Vă vom organiza evenimentul dumneavoastră personalizat! Pentru că ştim cine-ar trebui să fie invitat, ştim unde-ar fi potrivit să fie organizat, ştim când ar fi bine pentru afacerea dumneavoastră!
14
14. Sprijin pentru Start-Up! Pornirea unei noi afaceri poate fi dificilă, mai ales atunci când sunteţi asociat unic. Nu ezitaţi să solicitaţi sprijinul Camerei pentru un sfat, pentru înţelegerea pieţei din domeniul dumneavoastră sau pentru actele de înfiinţare ale firmei, în perioada actuală, consultanţa pentru iniţierea afacerii poate fi gratuită datorită proiectelor europene în care suntem implicaţi. întocmirea documentaţiei este contra cost.
15
15. Promovaţi-vă prin târguri şi expoziţii, beneficiind de reduceri însemnate. Organizăm anual manifestări expoziţionale în sediul propriu sau în alte locaţii. În calitate de membru, beneficiaţi de reducere, la tariful aprobat, dar şi de consultanţă gratuită pentru alegerea structurii expoziţionale de expunere a produselor firmei tale de la echipa de profesionişti ai direcţiei noastre de specialitate. Totodată aveţi acces preferenţial la resursele logistice ale Camerei pentru expoziţii şi târguri.
16
16. Soluţionaţi-vă rapid litigiile! Prin intermediul Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Cameră puteţi soluţiona în termen de 6 luni orice litigiu, dacă în contractele încheiate aţi menţionat clauza compromisorie.
17
17. Fiţi la zi cu actele de înfiinţare ale firmei! Sunt destule cazuri în care firme care au dorit să participe la licitaţii nu au mai putut să o facă deoarece mandatul administratorilor menţionat în actele constitutive ale firmei era depăşit! Evitaţi să pierdeţi bani în acest mod şi veniţi la Camera de Comerţ pentru orice modificare a actelor constitutive. în baza legii, camerele de comerţ au acord de colaborare cu Oficiul Registrului Comerţului. Veţi fi servit cu promptitudine!
18
18. Doriţi să vă dezvoltaţi afacerea în străinătate? Prin acţiunile interne şi externe pe care le realizăm în sfera cooperării internaţionale (organizarea de misiuni economice în străinătate, primirea de delegaţii străine în judeţ), precum şi prin intermediul birourilor de reprezentare ale Camerelor de Comerţ din străinătate, vă putem sprijini în identificarea de parteneri străini pentru relaţii comerciale de import –export,  joint-venture, sau pentru deschiderea de reprezentanţe ale firmei dumneavoastră în străinătate.
19
19. Spuneţi-ne problemele cu care vă confruntaţi. Nu va sta în mâna noastră să le rezolvăm în totalitate, dar putem contribui la aceasta. Camerele de comerţ, fac parte din comitete, comisii de la nivel local, judeţean, structuri asociative, cu activitate în domeniul economic. Completaţi chestionarele care vă sunt transmise periodic şi problemele dumneavoastră vor ajunge la factorii de decizie.
20
20. Nu găsiţi personal suficient calificat pe domeniul dumneavoastră de activitate ? Credeţi că şcolile din judeţ nu pregătesc muncitori în domeniile de care aveţi nevoie? Camerele fac parte din Consiliul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, unde anual se discută şi se aprobă Programul Local de Acţiune pentru învăţământul Profesional şi Tehnic. Aici se corelează nevoia de forţă de muncă a firmelor cu programul de calificare din şcolile din judeţ. Camera de Comerţ poate influenţa ca învăţământul local să producă absolvenţi în meseriile de care aveţi nevoie. Căutaţi personal în vederea angajării, pentru activităţile pe care le desfăşuraţi în firmă? Unele Camere sunt acreditate de către Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţelor de Muncă să desfăşoare activităţi de mediere a muncii, de informare şi consiliere profesională şi vă stau la dispoziţie cu bazele lor de date cuprinzând şomeri şi persoane fără ocupaţie, aflate în căutarea unui loc de muncă.
21
21. Doriţi să mediatizaţi un eveniment din viaţa firmei dumneavoastră? Camera de Comerţ colaborează cu presa economică regională. Vă putem ajuta, elaborând pentru dumneavoastră comunicate de presă şi organizând conferinţe de presă la sediul nostru sau al dumneavoastră.
22
22. Căutaţi o sală pentru evenimentele din viaţa firmei ? Spaţiul propriu, sau alte locaţii, pe care le valorificăm în baza unor convenţii, vă stau la dispoziţie cu capacităţile şi logistica necesare.
23
23. Medierea. Soluţionaţi-vă în mod simplu, rapid şi eficient conflictele! Prin Centrul de Mediere al CCI ajutăm oamenii de afaceri să-şi soluţioneze, ca o alternativă la instanţele de judecată şi Curtea de Arbitraj, conflictele sau litigiile, printr-o metodă simplă, rapidă şi eficientă.
24
24. Înscrieri în Arhiva Electronică de Gajuri Imobiliare. Camerele de Comerţ sunt agenţi autorizaţi privind serviciile de operare şi înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Pentru asigurarea opozabilităţii garanţiei, legiuitorul a venit în întâmpinarea creditorilor garantaţi prin constituirea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare care, conform Ordonanţei Guvernului nr.89/2000, constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri, care asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege. Dat fiind faptul că în contextul economic actual încasarea creanţelor a devenit din ce în ce mai nesigură, Camera recomandă instituirea unor garanţii în favoarea creditorilor.
25
25. Uitaţi de mit! Un mit comun printre oamenii de afaceri din comunitate asociază Camera de Comerţ cu o instituţie guvernamentală finanţată din Bugetul de Stat. Camerele de Comerţ au o relaţie foarte bună cu instituţiile guvernamentale, în avantajul dumneavoastră, dar sunt organizaţii neguvernamentale, care se autofinanţează.
TOP